logo
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI

Mandat.Dtm
Izoh
Barcha natijalar oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga taqdim etilgan! Batafsil